Tag Archives: محمد مهدی سیار

خطوط آخر

امام رو به رهایی عمامه روی زمین
قیامتی شد – بعد از اقامه – روی زمین

خطوط آخر نهج البلاغه ریخت به خاک
چکید خون خدا در ادامه روی زمین

خودت بگو به که دل خوش کنند بعد از تو
گرسنگان «حجاز” و «یمامه» روی زمین(۱)

زمان به خواب ببیند که باز امیرانی
رقم زنند به رسم تو نامه روی زمین:

«مرا بس است همین یک دو قرص نان زجهان
مرا بس است همین یک دو جامه روی زمین…» (۲)

**

…تو رفته ای و زمین مانده است و ما اینک
و میزهای پر از بخش نامه روی زمین!

سروده‌ای از محمد مهدی سیار در شهادت امام علی علیه السلام

———–

(۱)چگونه سیر بخوابم در حالی که شاید در «حجاز» یا «یمامه» گرسنه‌ای حسرت نانی برد.(نهج البلاغه:نامه ۴۵)

(۲)بدانید که امام شما بسنده کرده از دنیا به دوجامه‌اش و از خوراک‌ها به دو قرص نانش.(همان منبع)